oferta

Wykonujemy badania gruntu oraz opracowania zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia 
obiektów budowlanych, a w szczególnych okolicznościach zgodnie z przepisami Prawa geologicznego i górniczego.

Wynikiem końcowym prac terenowych, laboratoryjnych w zależności od skomplikowania warunków gruntowych
oraz rodzaju kategorii geotechnicznej projektowanego obiektu są następujące dokumenty:

Realizacja geoneo

cel badań

Badania geotechniczne i badania geologiczne gruntu wykonuje się na potrzeby różnego rodzaju inwestycji budowlanych 
w szczególności dla:

Pracownik geoneo

co  zyskujesz

Grunt to podstawa!

Oferteo Najlepsi 2023
Oceń Nas
[Total: 5 Average: 5]